Vodíkové plnicí stanice

jsou příspěvkem společnosti APT, spol. s r.o. k úsilí o omezení emisí v dopravě. Práce a vlastní technologická zařízení jsou označena speciální firemní značkou,

která je jedinečnou garancí respektování enviromentálních zásad jak při zhotovování technologických zařízení, tak i při jejich následném používání v praxi. Technologicky navazují vodíkové plnicí stanice na mnohaletou praxi APT v oblasti vysokotlakého plnění vodíku pro účely jeho přepravy jak v trailerech, tak i v přepravitelných tlakových lahvích. Přestože je rozvoj vodíkové mobility v ČR ve svých počátcích, společnost APT vyprojektovala a realizovala již dvě vodíkové plnicí stanice. Získané zkušenosti umožnily vypracovat certifikovanou Metodiku výstavby a provozu vodíkových plnicích stanic, která se následně stala základem pro technické pravidlo TPG 304 03. V České republice je tak položen základ pro standardní postupy návrhů a následných schvalovacích procesů.

Od roku 1999 je v provozu stanice v Neratovicích

TriHybus

a od roku 2020 je v provozu plnicí stanice v ÚJV Řež u Prahy.

ÚJV

Rozvoj vodíkové mobility společnost APT podporuje i ve spolupráci s dalšími společnostmi, jako například:

ÚJV        Linde Gas     Vítkovice Cylinders      VŠCHT

Devinn     IMI         Resato

MilleniumTechnologies    VŠB-TUO         Haskel

Pro úkoly rozvoje vědy a techniky byly vypracovány různé studie s technickým i ekonomickým zaměřením na výstavbu vodíkových plnicích stanic, včetně zdrojů vodíku (zelený, modrý).

Mnohaleté zkušenosti společnost APT nabízí pro zpracování studií, projektů, vlastní výstavbu podle zadaných parametrů, uvedení do provozu a následný servis.

Zaujali jsme vás?

E-mail: *