Otázka 3: Může běžný uživatel na vodíkové plnicí stanici spolehlivě ověřit správné připojení plnicí hadice tak, aby bylo vyloučené jakékoliv nebezpečí jak od vysokého tlaku vodíku, tak i od vodíku samotného?

Odpověď:  Plnicí koncovka je sofistikovaná součástka, jejíž funkce je definována mezinárodním technickým standardem a která má certifikaci potvrzující, že tento mezinárodní technický standard splňuje. Ohled na uživatele byl přitom základním zřetelem, který byl při vývoji součástky respektován. Koncovka plnicí hadice se jednoduše zasune do koncovky na vozidle a v této poloze se zajistí pootočením páčky na koncovce. Tady je velká analogie i například s CNG, kde jsou koncovky prověření již mnoho let po celé Zemi.

Kromě toho automatická sekvence plnicího procesu jako první kontroluje těsnost propojení plnicí hadice s koncovkou vozidla. Využívá se k tomu zbytkového tlaku vodíku ve vozidle a v plnicí hadici. Po určitou dobu se snímá hodnota tlaku vodíku v připojené koncovce a další krok v plnění vodíku do silničního vozidla může pokračovat pouze tehdy, je-li tlak bez poklesu. Pokud tomu tak není, tak řídicí systém proces zastaví a ohlásí chybu – netěsnost připojení hadice.

Taková chyba může nastat, pokud bylo poškozeno těsnění na plnicích koncovkách anebo se dostala nečistota do spoje. Netěsné spojení bude také indikováno v případě, že koncovka je připojována k nesprávnému protikusu. Netěsné spojení přivolaný servisní pracovník vodíkové plnicí stanice snadno odstraní.