Otázka 6: Kde lze umístit vodíkovou plnicí stanici?

Odpověď: Zařízení vodíkové plnicí stanice se umísťují ve venkovním prostoru tak, aby se případně uniklý vodík nemohl nebezpečným způsobem nahromadit v uzavřených stavebních konstrukcích. Některé části plnicí stanice mohou být instalovány v uzavřených prostorech, které musí být větrány podle předpisů a podmínek uvedených v Certifikované metodice výstavby a provozu plnicích stanic stlačeného vodíku pro mobilní zařízení v technických pravidlech vydaných Českým plynárenským svazem TPG … Pokračování textu Otázka 6: Kde lze umístit vodíkovou plnicí stanici?