Otázka 7: Jaké jsou požadavky na plnicí rychlospojky a plnicí hadice vodíkových stanic?

Odpověď: Plnicí rychlospojka musí odpovídat ustanovení normy ČSN EN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel. Musí zajistit rozlišení plnicích přetlaků. Pro plnicí přípojky je možno použít pouze plnicí hadice, jejichž provedení zajistí vodivé spojení s plněným mobilním zařízením, odolává proudícímu vodíku a jeho provoznímu tlaku. Plnicí přípojka nemá být kratší než 3 m a delší než 5 m. … Pokračování textu Otázka 7: Jaké jsou požadavky na plnicí rychlospojky a plnicí hadice vodíkových stanic?