Otázka 7: Jaké jsou požadavky na plnicí rychlospojky a plnicí hadice vodíkových stanic?

Odpověď: Plnicí rychlospojka musí odpovídat ustanovení normy ČSN EN ISO 17268 Plynný vodík – Plnicí rozhraní pozemních vozidel. Musí zajistit rozlišení plnicích přetlaků. Pro plnicí přípojky je možno použít pouze plnicí hadice, jejichž provedení zajistí vodivé spojení s plněným mobilním zařízením, odolává proudícímu vodíku a jeho provoznímu tlaku. Plnicí přípojka nemá být kratší než 3 m a delší než 5 m. Konstrukce plnicí rychlospojky musí vyloučit její použití k jiným účelům, než je plnění nádrží vodíkových mobilních zařízení. Dále musí zajistit, aby průtok vodíku byl umožněn pouze v případě jejího těsného připojení k protikusu na plněném vozidle a vyloučit její neúmyslné odpojení. Odpojení plnicí rychlospojky musí být možné až po jejím odtlakování. Při překročení mechanického namáhání plnicí přípojky nad určitou mez dojde k jejímu rozpojení díky mechanické rozpojce a k uzavření přívodu vodíku od výdejního zařízení a také k uzavření zpětného toku vodíku od nádrže plněného vozidla. Síla potřebná k rozpojení je podstatně nižší než pevnost v tahu vlastní hadice plnicí přípojky, nebo síla potřebná k vytržení plnicí rychlospojky anebo k poškození výdejního zařízení.

Plnicí hadice má definovanou elektrickou vodivost. To je nezbytné k uvedení plněného vozu a plnicí stanice na stejný potenciál a tím zabránit přeskoku elektrických nábojů jako možného zdroje iniciace zahoření.