Otázka 9: U plnicích stanic vodíku jsou vyznačeny „Nebezpečné zóny“. Co to znamená pro provoz stanice a zákazníky?

Odpověď: Nebezpečná zóna je definována jako prostor, ve kterém je nebo se může vyskytnout výbušná atmosféra v takovém množství, že je potřeba přijmout speciální opatření při konstrukci, instalaci a používání plnicí stanice stlačeného vodíku. Nebezpečná zóna může mít prostory zařazené do Zóny 0, ve které se vyskytuje výbušná plynná atmosféra trvale, nebo po dlouhé časové období, nebo velmi často.  Takové prostory … Pokračování textu Otázka 9: U plnicích stanic vodíku jsou vyznačeny „Nebezpečné zóny“. Co to znamená pro provoz stanice a zákazníky?