Filling stations for industrial gases

FS-MS
Filling Station - Medium Source
FS-MS-T
Filling Station - Medium Source - storage Tank
Stabilní nádoby pro skladování zkalapněných plynů
Mobilní nádoby pro skladování zkalapněných plynů
Mobilní a stabilní nádoby pro skladování stlačených plynů
FS-MS-P
Filling Station - Medium Source - Pressure source
Pístová čerpadla
Odstředivá čerpadla
Kompresory
FS-MS-S
Filling Station - Medium Source - change of State
Elektrické ohřívače a odpařovače
Atmosferické ohřívače a odpařovače
Parní ohřívače a odpařovače
FS-MS-F
Filling Station - Medium Source - Filter
Filtrační a dělící zařízení
FS-MD
Filling Station - Medium Distribution
Technologické zásobníky plynu
Ventilové rozdělovače, redukční panely, uzavírací a bezpečnostní sestavy
Potrubní rozvody, tlumiče hluku odtlakových potrubí
FS-MF
Filling Station - Medium Filling
FS-MF-G
Filling Station - Medium Filing - Gravimetric
Plnící zařízení pracující na základě definované hmotnosti plnícího média
FS-MF-M
Filling Station - Medium Filing - Manometric
Plnící zařízení pracující na základě fyzikální provázanosti objemu tlaku a teploty (stavová rovnice e)
FS-MF-V
Filling Station - Medium Filing - Volumetric
Plnící zařízení pracující na základě definovaného objemu plnícího média
FS-CS
Filling Station - Control System
Řídící a napájecí obvody
Uživatelské rozhraní
Čidla a akční členy
FS-CP
Filling Station - Cylinder preparation
FS-CP-D
Filling Station - Cylinder prep - Degassing
Odtlakovací a vypouštěcí rampa
FS-CP-P
Filling Station - Cylinder prep - Purging
Topný domek
FS-CP-T
Filling Station - Cylinder prep - Testing
Hydraulické tlakovací zažízení
FS-CP-M
Filling Station - Cylinder prep - Mechanical
Vytáčení/zatáčení ventilů