APT se zkušenostmi více než tří generací v oboru technologických zařízení

Základy, na kterých stojí společnost APT, spol. s r. o., byly položeny v roce 1949 vznikem TESLA Elstroj, pracoviště specializovaného na výzkum a vývoj speciálních technologických zařízení, zejména pro elektronický průmysl. Vlivem společenských změn přešla odborná podstata tehdy státního podniku TESLA Elstroj do nově vytvořené struktury APT, spol. s r. o., v roce 1990, a plynule pokračovala ve vývoji a stavbě technologických zařízení. Zájem o výkony nové struktury byl mimo jiné dán uplatňováním mnohaletých poznatků a zkušeností vývojářů a konstruktérů z náročné činnosti v  elektronickém průmyslu do stavby zařízení zaměřených především, ale nejenom, do oblasti technických plynů. Jedná se o uplatňování kvalitních materiálů s precizním zpracováním, o progresivní metody systémů měření a regulace, řídicích systémů a především o uplatňování flexibilního přístupu k jednotlivým zakázkám.

S oprávněnou hrdostí tedy prezentujeme úspěchy uplynulých 75 let práce v náročném oboru jednoúčelových technologických zařízení uplatněných nejen v celé Evropě po 30 letech existence moderní společnosti APT, spol. s r. o., se sídlem v Praze.

Společností APT nabízená projektová komplexní řešení dnes již ucelených procesních technologií spolehlivě ukotvila společnost na trhu. Společnost však nehodlá ustrnout v odborném vývoji a proto dále vyhledává nové příležitosti, jak uplatnit vysoké odbornosti členů pracovního týmu. K zajímavým a žádaným směrům našeho působení patří výkony pro automatizaci a robotizaci procesů ve strojírenské výrobě. V této oblasti je pochopitelně výrazný zejména automobilový průmysl a jeho dodavatelé. Pomocí našich dodávek je dosahována vyšší efektivita výroby a plnění nejvyšších standardů kvality.

Být na špici pokrokových a spolehlivých řešení znamená pro společnost APT, spol. s r.o. nutnost věnovat vlastní prostředky do rozsáhlého výzkumu, vývoje a inovací i rozvíjet spolupráci s vysokými školami. Certifikovali jsme a již mnoho let uplatňujeme komplexní systém řízení kvality, bezpečnosti a EMS podle mezinárodních standardů EN ISO 9001, 3834-2, 14001 a 18001. Vlastní prostředky na výzkum a vývoj jsou věnovány i na rozvoj vodíkové a LNG mobility. Uvedením do provozu prvních dvou vodíkových plnicích stanic umožnily i závěry teoretických prací ve studiích, které pro různé účely byly vypracovány.

Společnost celkem zaměstnává na 70 kvalifikovaných pracovníků. Roční obrat systému je okolo 4.000.000,-€ a dlouhodobě, vlivem zvoleného oboru podnikání, vykazuje stabilitu. Také proto můžeme s jistotou našim stávajícím i budoucím zákazníkům nabídnout pověstných všech  „5 P“ z naší úvodní stránky!

Ing. Vladimír Dynda, CSc.
jednatel společnosti

Integrovaná politika QMS, BOZP a  EMS (PDF, 2.8MB)

Zaujali jsme vás?

E-mail: *