Magazín

V posledních letech se možnost řešení nízko emisní dopravy vozy s vodíkovými palivovými články dostala do popředí zájmu nejen odborných kruhů, ale zejména do pozornosti uživatelů takových vozů. Na mnohých místech v tisku a v dalších médiích jsou koncepční informace k tomuto trendu k dispozici. Co však chybí, jsou odpovědi na jednoduché otázky, které vyvěrají především od uživatelů. Jde o významnou změnu techniky a způsobu užívání infastruktury.

Během našich prací jsme řadu takových otázek dostali. Společnost APT, spol. s r. o. má k nim blízko, ať tím, že jsme zpracovali certifikovanou Metodiku výstavby a provozu vodíkových plnicích stanic, která se následně stala podkladem pro technické pravidlo TPG 304 03, ale i tím, že máme za sebou stavbu prvních dvou vodíkových stanic ve spolupráci s ÚJV. Rozhodli jsme se proto doplnit informační tok ve veřejně dostupných informačních zdrojích o praktické aspekty o infrastruktuře, každodenním používání a o možnostech každého z budoucích investorů v oblasti vodíkové mobility.

Pravidelně budeme zveřejňovat otázku s odpovědí. Budeme rádi za vaše případné další otázky zaslané na .