Výzkum a vývoj

Vývojová činnost je jedním z pilířů práce APT, spol. s r.o. V posledních letech byly vyhlášeny a řešeny postupně tři projekty, z nichž poslední byl vyhlášený v roce 2013 a naplánován až do roku 2023. Každý rok na něj je vyčleněno až 10% prostředků.

 • V01 – Výzkum a vývoj jednoúčelových technologických zařízení pro zpracování a přenos technických plynů v chemickém průmyslu a v dalších oborech
 • V02 – Výzkum a vývoj senzorických sítí a sítí senzorů v dopravě a dalších technických aplikacích
 • V03 – Vývoj unikátní technologie (know-how) a její modularity

Mezi cíle současného výzkumu patří:

 • vytvořit unikátní, univerzální a komplexní systém (metodiku, technologii) řešení potřeb nakládání s plyny,
 • vyvinout universální modulární systém plnění,
 • vyvíjet a inovovat technologické i řídicí funkce jednotlivých modulů,
 • integrovat řídicí systémy jednotlivých modulů s cílem zvýšení ekonomiky provozu a jeho bezpečnosti díky zajištění komplexního, rychlejšího a centrálního vyhodnocování dat s prvky umělé technické inteligence,
 • vyvíjet systémy komplexního řízení celé technologie náhradou za diskrétní řízení jednotlivých modulů,
 • certifikovat komplexní modulární systémy různých generací i dílčí řešení jednotlivých modulů plnící technologie (systém FS-XX),
 • analyzovat získané výsledky z hlediska aplikace i v dalších technických oblastech včetně dílčího ověřování,
 • vývoj orientovat i na zařízení pro údržbu tlakových lahví při minimalizaci lidské práce, zvýšení její kvality a bezpečnosti a snížení zátěže na životní prostředí,
 • vývoj řídicího systému vodíkové plnicí stanice,
 • vývoj prvků doplňkové bezpečnosti automatickým zadusíkováním částí vodíkové plnicí stanice.

Výsledky tohoto výzkumu a vývoje jsou pravidelně vyhodnocovány, auditovány a zaváděny do komerční praxe společnosti APT, spol. s r.o.

Vybrané výsledky výzkumu a vývoje jsou předmětem právní ochrany jeko řešení původni.

Zaujali jsme vás?

E-mail: *