Ochrana průmyslových práv

Společnost APT, spol. s r.o. je společností patentových zástupců ve smyslu zák. 417/2004 Sb. a za smluvní úhradu poskytuje služby v oblasti ochrany práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, licence, rešerše k nim, sporná řízení) a v oblasti ochrany práv na označení (ochranné známky, označení původu, zeměpisné označení, rešerše k nim, sporná řízení). V obou uvedených oblastech zastupujeme klienty v řízeních zejména před českým Úřadem průmyslového vlastnictví, ale i českými soudy a dalšími českými úřady, v oblasti ochranných známek a průmyslových vzorů rovněž před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) ve smyslu nařízení Rady ES č. 40/94, čl. 89 odst. 1 písm. b) a č. 6/2002, čl. 78 odst. 4. písm. c).

 

Zaujali jsme vás?

E-mail: *