Formulář zadávacích údajů zájemce o výstavbu vodíkové plnicí stanice

Pro efektivní zavedení věcných rozhovorů nad projektem či dodávkou technologie vodíkové plnicí stanice prosíme zájemce o zodpovězení na několik následujících otázek. V případě Vašich pochybností můžeme pomoci hledat vhodné odpovědi ve spolupráci. Poskytnuté údaje slouží výhradně pro potřeby zpracování technických a následně obchodních návrhů pro dodávky či jinou spolupráci. Informace se závazně neposkytují třetím osobám.1) O jakém typu vodíkové plnicí stanice (VPS) uvažujete:


2) Jaké plnicí tlaky má VPS poskytovat:


3) Jaký celkový denní výkon ve výdeji vodíku přibližně předpokládáte:Poznámka: pro tyto účely se zpravidla počítá s plněním jednoho autobusu cca 33 kg vodíku, osobního vozu cca 5 kg vodíku, nákladního vozu cca 35 kg vodíku, vysokozdvižky cca 1,5 kg vodíku

4) Jakou četnost plnění vozů předpokládáte, respektive v jakém časovém sledu za sebou se vozy budou plnit:


5) Bude uvažovaná VPS samostatnou stanicí nebo bude součástí nějakého již stávajícího objektu:

(popište, zaměřte se na bezpečnostní a ochranná pásma stávajících stavebních objektů, jejich charakteristiku a specifické podmínky jejich provozování, včetně venkovního osvětlení, jímačů blesku, trafostanice, protipožární vybavenost a podobně)

6) Je uvažovaný pozemek pro VPS v souladu s územním směrným plánem, bude na něj vydána souhlasná územně-plánovací informace?


7) Má uvažovaný pozemek nějaká omezení (například omezená výška technologie vůči okolí, blízkost chráněných objektů před hlukem – domky, bytové domy…)?


8) Bude v uvažovaném místě výstavby k dispozici stálá obsluha/dozor?


9) Jaký je možný/dostupný elektrický příkon na nízkém napětí na uvažovaný pozemek (v kW)?

10) Je k dispozici výkres uvažovaného pozemku v digitální podobě se zakreslením všech sítí?


11) Uvažujete o žádosti na nějaký dotační titul pro výstavbu VPS?


12) Předpokládáte, že výstavba VPS bude řešena v rámci zákona č. 134/2016 Sb. jako veřejná zakázka?


13) V jakém stadiu z hlediska přípravy stavby VPS se nacházíte?

14) Jaký termín požadujete na výstavbu VPS a její uvedení do provozu?

15) Jaký vodík bude používán ve VPS?


16) Další specifické požadavky na spolupráci při výstavbě vodíkové plnicí stanice:

17) Identifikační údaje o zájemci:

název organizace, její sídlo, odpovědná osoba, spojení telefonické, E-mail