Otázka 2: Jak je zajištěno, že se omylem na vodíkové plnicí stanici nepřipojí vozidlo s maximálním plnicím tlakem 350 bar na přípojku s plnicím tlakem 700 bar a nedojde tím k nebezpečí roztržení nádrže?

Odpověď:  Vodíková plnicí stanice a silniční vozidla jsou vybavena koncovkami podle mezinárodně uznaného technického standardu. Jeho smyslem je, mimo jiné, zajistit vhodnou kompatibilitu pro plnění vozidel po celém světě i u různých prodejců. Z hlediska bezpečnosti je konstrukcí koncovek zajištěna správná funkce tak, aby vozidlo s plnicím hrdlem na 700 bar akceptovalo přípojnou hadici s plnicím tlakem 700 bar, ale také i přípojnou hadici s plnicím tlakem 350 bar, případně i 250 bar.

Naopak na vozidlo s plnicím hrdlem na 250 bar nelze připojit plnicí hadici s plnicím tlakem 350 bar nebo 700 bar. Je to zajištěno mechanicky vhodnými zámky.

ÚJV