Otázka 8: Jaký je rozdíl mezi veřejnou plnicí stanicí vodíku a neveřejnou plnicí stanicí vodíku?

Odpověď: Základní rozdíl spočívá v tom, že neveřejná plnicí stanice vodíku slouží pro uzavřenou skupinu odběratelů, tedy například podniková stanice nebo i soukromá. U takových stanic se zpravidla odběr vodíku do mobilních prostředků pouze eviduje. Není proto zapotřebí obchodního měření odebraného vodíku pro účely přesného stanovení ceny. V takovém případě je neveřejná stanice mnohem levnější na pořízení. Vysokotlaký zásobník na stlačený vodík může být optimalizován podle režimu užívání stanice, která může být i pomaluplnicí.

Veřejná plnicí stanice vodíku slouží široké veřejnosti a musí být vybavena obchodním měřením odebraného množství vodíku a musí mít vždy platné metrologické ověření (viz zákon č. 505/1990 Sb.). Veřejná stanice musí být také vybavena objemnou zásobou stlačeného vodíku tak, aby byla schopna uspokojit nepravidelně přijíždějící veřejnost. Zpravidla se jedná o stanice rychloplnicí. Na veřejnou plnicí stanici vodíku se vztahuje zákon č. 311/2006 Sb.

Z hlediska provozní bezpečnosti jsou si obě varianty plnicích stanic rovnocenné. Vždy jsou při návrhu a dodávce zachovány principy, sledující maximální bezpečnost a provozní spolehlivost.