Otázka 4: Uvádíte, že vodíková plnicí stanice slouží pro plnění silničních vozidel. Je možné také plnit speciální mechanismy s pohonem s vodíkovými palivovými články, jako jsou například manipulační vozíky, pracovní stroje a manipulační technika obecně?

Odpověď: Ano, je to možné. Podmínkou nutnou je kompatibilní přípojka podle mezinárodního standardu a odpovídající technické parametry tlakové nádoby pro vodík v mobilním zařízení. Podle poznatků ze zahraničí bývají tyto „speciály“ zpravidla plněny na 350 bar.

Společnost APT, spol. s r. o. pro tyto účely vyvinula vodíkové plnicí stanice malého provedení s potřebným výkonem pro plnění vysokozdvižných vozíků s bezemisním provozem. Tyto stanice jsou snadno přemístitelné a mohou tak operativně řešit potřebu různých uživatelů. Tyto malé stanice jsou určeny pro plnění vodíkem na tlak 250, 350 nebo 700 bar. Individuální specifikace je vždy upřesněna uživatelem v okamžiku objednávky.